الکترونیک

ایسیو

استوپر

سنسور دریچه گاز

سنسور مپ

سنسور میل سوپاپ

سنسور دور موتور

سنسور کیلومتر

سوزن انژکتور

سنسور اکسیژن

کویل

مقاومت فن

رله

مهره

کلید

دسته برف پاک کن

دریچه گاز