سنسور دریچه گاز

سنسور دریچه گاز زیمنس شاخکدار – پراید

کد کالا : 1101320

سنسور دریچه گاز پراید IRCA

سنسور دریچه گاز طرح IRCA  پراید

کد کالا : 1101325

سنسور دریچه گاز ساژم پژو پژو405 – پژو پارس – سمند

کد کالا : 1103680

سنسور دریچه گاز پژو SSAT پژو405 – پژو پارس – سمند

کد کالا : 1101318

سنسور دریچه گاز زیمنس شاخکدار رانا

سنسور دریچه زیمنس شاخکدار EF7 سمند-سورن-دنا-رانا

کد کالا : 1101323

سنسور دریچه طرح بوش مشکی ریو-پراید-نیسان

کد کالا : 1101313

سنسور دریچه گاز ساژم  پراید – پیکان – آر دی

کد کالا : 1101317

سنسور دریچه گاز طرح IRCA نیسان

کد کالا : 1101326

سنسور دریچه گاز فلش پراید – 206

کد کالا : 1101302

سنسور دریچه گاز بوش سفید زانتیا پراید ریو نیسان

کد کالا : 1101312

سنسور دریچه گاز ال نود

کد کالا : 1101314

سنسور دریچه گاز پراید یورو 4

کد کالا : 1101316

سنسور دریچه 206 پلاستیکی

کد کالا : 1101319

سنسور دریچه گاز مزدا هیوندا - مکانیکاپلاس

سنسور دریچه مزدا – هیوندا

کد کالا : 1101322

سنسور دریچه گاز 206 فلزی

سنسور دریچه گاز 206 فلزی

کد کالا : 1101310

کاتالوگ سنسور دریچه گاز

کاتالوگ سنسور دریچه گاز - مکانیکا پلاس
کاتالوگ سنسور دریچه گاز - مکانیکا پلاس