دست سیم

دست سیم اصلی رانا و 206

دست سیم انژکتور EF7

دست سیم ایسیو نیسان

دست سیم آفتامات چراغ

دست سیم باطری پراید

دست سیم بوش

دست سیم پراید ساژم

دست سیم داشبورد پراید

دست سیم داخل موتور

دست سیم پشت داشبورد

پشت داشبورد پراید

دست سیم کویل EF7

دست سیم کاربراتور

دست سیم داشبورد پژو

موتور پژو 206 تیپ 1

موتور 405 و سمند

دست سیم منی فولد زیمنس

منی فولد پراید ساژم

دست سیم موتور پژو

موتور پژو 206 تیپ 3